Får Du inte se en kalender här så har du nog inte svarat rätt på den avisering berörda ska ha fått om Google-kalendern.
Eller också är det inte meningen du ska se se den!

Borde det vara så får Du ta kontakta med Bengt!