Vikingabalk - ur Frithiofs saga av Esaias Tegnér

Sagan om Frithiof (son till storbonden Thorsten Vikingsson) och den sköna Ingeborg (dotter till kung Bele) blev mycket läst under 1800-talet. Alla kände till den på något sätt. Nog ler vi idag åt berättelsen om den "ädle" hjälten och de "blodiga striderna". Troligen skrev Tegnér själv sin berättelse med ett leende på läpparna.
Frithiof och Ingeborg vill gifta sig, men hennes bror Helge vägrar. En kungadotter skall inte gifta sig med en bonde. Istället tvingas Ingeborg gifta sig med den gamle änklingen kung Ring. Men efter många förvecklingar, strider och vikingatåg och kung Rings död kan Frithiof få Ingeborg. Helge dör och Frithiof försonas med Ingeborgs andre broder.

Vikingabalken / hela texten. 
Vikingabalk tonsattes tillsammans med andra sånger ur Fritiofs saga av Bernhard Crusell, och de blev på sin tid en lika stor succé som Tegnérs text. Noter se nedan!

Nu han svävade kring på det ödsliga hav, han for vida som jagande falk;
men för kämpar om bord skrev han lagar och rätt. Vill du höra hans vikingabalk?

Ej må tältas å skepp, ej må sovas i hus - inom salsdörr blott fiender stå;
V
iking sove på sköld och med svärdet i hand, och till tält har han himlen, den blå.

Kort är hammarens skaft hos den segrande Thor, blott en aln långt är svärdet hos Frej.
Det är nog; har du mod, gå din fiende när, och för kort är din klinga då ej.

Nu syns vikingaskepp, då är äntring och strid, det går hett under sköldarna till:
om du viker ett steg, har du avsked från oss: Det är lagen, gör se'n som du vill.

När du segrat, var nöjd: den, som beder om frid, har ej svärd, är din fiende ej;
bön är Valhallabarn, hör den bleknades röst: den är niding, som ger henne Nej.

Sår är vikingavinst, och det pryder sin man, när på bröst eller panna det står;
låt det blöda, förbind det se'n dygnet är om, men ej förr, vill du hälsas för vår".

Så han ristade lag, och hans namn med var dag växte vida på främmande kust,
och sin like han fann ej på blånande sjö, och hans kämpar de stridde med lust.

Men Frithiof längtar efter Ingeborg och han längtar hem:

Der är flagga på mast och den visar åt norr, och i norr är den älskade jord;
jag vill följa de himmelska vindarnas gång, jag vill styra tillbaka till Nord.

Ursäkta kvaliteten på bilden. Jag hittade den inramad och inglasad på en vägg,
fotograferade och har sedan förbättrat efter bästa förmåga. Jag förväntar mig så småningom
någon sorts inspelning av notkunnig sångare / sångerska så vi får höra hur den egentligen ska låta!