DNA-tester börjar nu bli vardagsmat. Nedan visas analysen av bröderna Normans härstamning:

Släktinformationen är uppdelad på två delar:

Normans

respektive

Humpagärde (Hultsby) - information kring Emrik och Huldas och deras efterkommande,
bland annat en del intressant om Lindön och amerikafarandet