ADRESSLISTA    

Normans hemsida:   

www.allanorman.se 2021-06-05
Namn   Adress Postnr Postadress Tel bostad Mobil e-post hem Anmärkning
                 
Ulf Norman   Mellanbergsvägen 9 471 30  Skärhamn 0304 670 884 0708 658 870 95norman(at)telia.com  
Birgitta   (sommaradress)    

 

0707 808 451 96norman(at)gmail.com  
                 
Magnus   Karlbergsvägen 20 113 27 Stockholm   0733 300 273 normanmagnus(at)gmail.com  
                 
Bengt Norman   Drottninggatan 63 374 36  Karlshamn   0708 288 248 bengt.a.norman(at)gmail.com  
    Sandbybäcksvägen 16 276 37  Borrby        
Kerstin Linnander   Rutsberg 1 593 38 Västervik   0708 11 22 44 kerstin.linnander(at)gmail.com www.rutsberg.se/privat
                 
Eva Strandberg   Alnarpsgatan 8 256 67  Helsingborg 042 138 327 0709 648 948 eva.strandberg22(at)gmail.com  
Henrik           0708 178 028    
                 
Per Norman   Skårsgatan 18 412 69  Göteborg 031 40 34 11 0705 203 733 per.a.norman(at)gmail.com  
Cecilia   Box 41 68 471 13  Åstol 0304 677 256 0707 445 891 norman.cecilia(at)gmail.com  
                 
Marie Rudenholm   Kaveldunsvägen 6 435 40 Mölnlycke   0708 120 852 marie.rudenholm(at)gmail.com  
Magnus           0707 170 661 magnus.rudenholm(at)gmail.com  
                 
Anders Norman   Kolarevägen 8 393 64  Kalmar 0480 4 733 62 0708 6 733 62 anders.norman(at)gmail.com Instagram: Libbetrandans
Lisbeth   Eriksöre 386 93  Färjestaden 0485 354 13   lisbeth.d.norman(at)gmail.com Lisbeths blogg
                 
Magdalena Claeson   Solbänksgatan 3 413 19  Göteborg 031 243 445 0735 515 732 magdalenaclaeson(at)googlemail.com  
Christian             christian.claeson(at)gmail.com Christians hemsida
                 
Andreas Norman   Runsbäck 808 B 386 93 Färjestaden   0707 430 549 antenorman(at)hotmail.com  
Camilla           0703 156 057 camilla.erlandsson(at)gmail.com Camillas blogg
                 
Lina Norman Lindqvist   Filikitis, Etaireias 5   Vari
Grekland
  0733 802 474 lina_norman(at)hotmail.com Flytt på gång, adressen ogiltig
Jon Lindqvist            0730 768 076 jon.lindqvist(at)gmail.com  
Meddela ändringar eller kompletteringar till Bengt